20 jul.

Tutorial Snap! 3 – Visualitzador, objectes i escenari

Com comentava, m’agrada molt Snap! però només trobo informació en anglès. Així que estic fent un tutorial introductori en català. Si a l’anterior entrada parlàvem de la icona del menú d’Snap! que té forma de document i que permet desar, obrir, compartir projectes, etc., ara parlarem de l’entorn de programació.

ENTORN SNAP!

L’entorn d’Snap! el podem dividir en 5 parts. En aquesta entrada veurem la segona i tercera:

  1. La barra de menú principal: allà podem trobar-hi la icona de la rodeta de configuració; la icona del nuvolet per registrar-nos, iniciar sessió i canviar contrasenya; la icona del document per crear, desar o compartir un projecte, etc;  i el logotip d’Snap! que ens portarà al manual de referència (en anglès), a la llicència o codi font del programa.
  2. La pantalla de visualització dels projectes: tot allò que anem programant a través d’objectes i escenaris, podem veure-ho en aquesta pantalla en temps real.
  3. Els objectes i escenaris dels nostres projectes tenen un racó assignat sota de la pantalla de visualització. Clicant-hi al damunt, podem modificar-los des de l’àrea de treball d’aquell objecte o escenari.
  4. L’àrea de treball de cada objecte i escenari consta de tres pestanyes: una ens serveix per apilar-hi els blocs i crear projectes, i les altres dues, serveixen per modificar les aparences anomenades “Vestits” i els sons d’aquell objecte o escenari que haguem seleccionat.
  5. Per últim, a l’entorn d’Snap! trobarem la paleta del blocs. Amb els blocs programem els objectes i l’escenari. Podem triar quina paleta de blocs volem des de la secció de les categories de blocs, just damunt de cada paleta. Hi ha 8 categories de blocs.

VISUALITZADOR

A la dreta, trobem la pantalla de visualització per veure les coses que anem programant en temps real.

Sobre de la pantalla de visualització trobarem els botons per engegar, pausar i aturar un projecte. I a l’esquerra, trobarem dos botons més per canviar la mida de la pantalla de visualització del projecte.

Un d’ells permet la visualització en pantalla completa d’un projecte, i l’altre, permet reduir la pantalla mentre programem. La pantalla de visualització es tornarà més petita i l’àrea de treball més gran per veure millor els blocs que anem programant.

Snap2-Entorn1-Visualitz-object-escenari-vermell-640

OBJECTES I ESCENARI

Sota de la pantalla de visualització dels projectes hi haurà els objectes i l’escenari del nostre projecte. Hi pot haver molts objectes però només un escenari. Per defecte, un nou projecte mostrarà un objecte en forma de fletxa i un escenari en blanc.

Cada vegada que cliquem un determinat objecte o escenari se’ns mostra la seva descripció i les seves pestanyes de «Programes», «Vestits» i «Sons».

Snap2-Entorn1-Visualitz-object-escenari-vermell2-640

ARROSSEGA I GIR

A la imatge anterior, l’objecte seleccionat és l’objecte per defecte anomenat “Objecte”. Com podem observar de més de prop en aquesta altra imatge, sota el nom de l’objecte, trobem l’opció «arrossegable» marcada i, al costat, tres opcions més. Snap2-Entorn1-Visualitz-object-escenari-tall-objecte-desc

Si la casella d'”Arrossegable” està marcada, vol dir que l’usuari podrà arrossegar aquest objecte amb el ratolí. Si no està marcada, no el podrà arrossegar.

A més, a l’esquerra de la miniatura de l’objecte, trobem tres icones que controlen el gir de l’objecte seleccionat: la icona de dalt, l’opció per defecte, permet el gir complet de l’objecte; la icona del mig, fa girar l’objecte només en direcció esquerra-dreta; i la icona de baix, no permet que l’objecte giri.

Només es poden arrossegar i girar objectes, no l’escenari. Si cliquem a l’escenari que trobem al requadre en vermell, veurem que no ens dóna opció d’arrossegar ni de girar.  Com veurem a la propera entrada, però, si bé l’escenari és únic, se li poden posar diferents vestits o aparences.

AFEGEIX I DIBUIXA

Com comentàvem, un projecte pot tenir molts objectes però només pot tenir un escenari. Per defecte, el programa sempre obre amb un escenari en blanc que es diu «Buit» i un objecte en forma de fletxa que es diu «Objecte».

Per afegir un objecte al nostre projecte podem clicar la icona d’afegir objecte, que té forma de la tortuga d’Snap! i se situa sobre del primer dels objectes.

Al clicar-la, veurem que apareix un altre objecte en forma de fletxa: per defecte es dirà «Objecte(2)» i tindrà un color diferent a la fletxa «Objecte».

Snap2-Entorn3-Objectes-escenaris-Afegir-Objecte-tall-vector

Podem afegir un objecte o dibuixar-lo. Per dibuixar un nou objecte, hem de clicar la icona del pinzell. Al clicar-la, se’ns obrirà un editor gràfic per poder dibuixar el nostre propi objecte.

Dir que a mi m’atabala una mica l’editor d’Snap! i prefereixo dibuixar qualsevol cosa a Inkscape (en vector perquè es vegi més nítid).

Snap2-Entorn3-Objectes-escenaris-Afegir-Objecte-tall-vector2-paint

NOMBRAR

Quan programem, hi ha bones pràctiques a tenir en compte i una d’elles és nombrar els objectes d’un projecte. Cada objecte o escenari seleccionat, sempre mostrarà el seu nom, miniatura i tres pestanyes: una per a la programació, una per als vestits i una altra pels sons.

Per defecte, tots els objectes es diuen «Objecte» i cada vegada que en creem un de nou, s’afegeix un número. Així que si creem un segon objecte, es dirà «Objecte(2)» i si en creem un tercer «Objecte(3)»… i, així, anar fent…

Per canviar el nom a un objecte o escenari hem de seleccionar i modificar el nom genèric «Objecte» per un nom més adient. En el nostre cas, anomenem a l’objecte «Ratpenat» i cliquem «Intro» per fer efectiu el canvi de nom.

Snap2-Entorn4-Objectes-escenaris-nombrar2-sense-titol

Segueix a “Tutorial Snap! 4 – Programes, vestits i sons”, on parlarem de les pestanyes de “Programes”, “Vestits” i “Sons” d’objectes i escenaris.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *