05 Gen

Annex 4: La Teogonia_Exercicis. Curs de Mitologia i Cultura Occidental

En el mòdul 3 dedicat a La Teogonia, hi trobem 3 exercicis. El primer consisteix en fer un comentari sobre diferents textos relatius a La Teogonia; el segon, es tracta d’un semanari sobre els déus olímpics i el tercer, com sempre, és un test interactiu.

Read More

04 Gen

3. La Teogonia_Curs de Mitologia i Cultura Occidental

Per a qui vulgui seguir el curs “Pervivencia de la Mitología Clásica en la Cultura Occidental“, un MOOC de MiríadaX impartit per la Universitat de Cantabriaaquí aniré desgranant el que vaig aprenent lliurement. El curs és originàriament en espanyol i quan l’he trobat ja era tancat i no hi ha data de reposició.

Read More

03 Gen

Annex 3: Cosmogonia_Vídeos MOOC Mitologia i Cultura Occidental

Per a qui vulgui seguir el curs “Pervivencia de la Mitología Clásica en la Cultura Occidental“, un MOOC de MiríadaX impartit per la Universitat de Cantabriaaquí aniré desgranant el que vaig aprenent lliurement. El curs és originàriament en espanyol i quan l’he trobat ja era tancat i no hi ha data de reposició. 

Read More

02 Gen

Annex 2: Cosmogonia_Exercicis. Curs de Mitologia i Cultura Occidental

Al mòdul 2 de l’assignatura de Mitologia Clàssica de la Universitat de Cantabria hi ha 3 exercicis. El primer és una pràctica titulada “Comentario sobre textos de Hesíodo, Apolonio de Rodas y Ovidio“. Es tracta de veure els aspectes similars o contraposats de textos de diferents autors que refereixen a la Cosmogonia grecollatina; el segon exercici és un seminari sobre l’orígen del món que presenta diferentes interpretacions en altres cultures; el tercer i últim, és un test interactiu de 6 preguntes com és habitual al final de cada mòdul.
31 Des

Annex 1: Conceptes i fonts_ Exercicis. Curs de Mitologia i Cultura Occidental

En aquesta primera part de curs anomenada Mòdul 1: Conceptes bàsics i fonts de la Mitologia clàssica, trobem 3 exercicis: una primera pràctica per veure l’ús de diferents fonts per al coneixement dels mites d’Aquil·les i Ifigènia; una segona pràctica que s’anomena Comentari de textos sobre el concepte, la interpretació diacrònica i la repercussió en el món actual i, per acabar, un test interactiu de sis preguntes. Els exercicis de l’assignatura presenten sempre aquesta nomenclatura: comentari de text, seminari i test

Read More

30 Des

1. Conceptes bàsics i fonts_Curs de Mitologia i Cultura Occidental

Per a qui vulgui seguir el curs “Pervivencia de la Mitología Clásica en la Cultura Occidental“, un MOOC de MiríadaX impartit per la Universitat de Cantabria, aquí aniré desgranant el que vaig aprenent lliurement. El curs és originàriament en espanyol i quan l’he trobat ja era tancat i no hi ha data de reposició. 
Read More
29 Des

0. Programa i lectures_Curs de Mitologia i Cultura Occidental

Per a qui vulgui seguir el curs “Pervivencia de la Mitología Clásica en la Cultura Occidental“, un MOOC de MiríadaX impartit per la Universitat de Cantabriaaquí aniré desgranant el que vaig aprenent lliurement. El curs és originàriament en espanyol i quan l’he trobat ja era tancat i no hi ha data de reposició. 
Read More
28 Des

Mitologia i Cultura Occidental: un MOOC de MiríadaX

Pervivencia de la Mitología Clásica en la Cultura Occidental” és un MOOC impartit per la Universitat de Cantabria dins la plataforma de MOOCs de MiríadaX. La introducció al curs la fa el professor José Ramírez Sábada que comença explicant que els grecs van intentar explicar els fenomens naturals però, com no tenien prou coneixements, van inventar unes històries a través de la fantasia i no de la racionalitat. A aquestes històries les anomenem mites i sempre pretenen donar explicacions de molts fenomens que avui dia són explicables per la ciència.

Read More

27 Des

Sobre la mitologia a la cultura contemporània

Si hi ha una cosa que em fascina és la mitologia i la seva iconografia; em fascina veure com el nostre món “modern” està encara impregnat per una simbologia que depèn de mites i llegendes ancestrals
A la imatge, per exemple, el mite de Perseu: de quan combat el monstre per salvar a Andròmeda. L’heroi, la noia i el monstre: avui, encara celebrem el dia de Sant Jordi, aquell que també va amb el cavall en contra del drac i a salvar la princesa…

Read More

17 Des

4.6 Una breu història de la humanitat_I foren feliços i menjaren anissos…

Per a qui vulgui seguir el curs “A Brief History of Humankind” -una breu història de la humanitat- de Coursera, aquí resumeixo aquesta sisena part de l’últim gran tema principal: LA REVOLUCIÓ CIENTÍFICA. Els altres grans 3 temes que explora el curs és la revolució cognitiva, la revolució agrícola i la unificació de la humanitat. El curs és en anglès. Veure el resum del curs

Read More