14 juny

Ars Amatoria per Ovidi (IV)

Anterior. Ars amatoria per Ovidi (III)

L’art d’estimar, Ovidi. L’esparver. LLIBRE II

Per ser estimat, sigues amable. I això no t’ho donarà la teva cara o simplement la teva bellesa. Si vols posseir la teva estimada i no sorprendre’t de ser abandonat, has d’afegir el talent de l’esperit als béns del cos. La bellesa és un bé frágil, disminueix segons van passant els anys i ella mateixa es consumeix amb el pas del temps.

Read More

13 juny

Ars amatoria per Ovidi (III)

Anterior. Ars amatoria per Ovidi (II)

L’art d’estimar, Ovidi. L’esparver. LLIBRE I

SI ALGÚ D’AQUEST POBLE no coneix l’art d’estimar, que llegeixi aquest poema i, instruït per la seva lectura, que estimi. Amb l’art es mouen ràpides les embarcacions a vela i a rem; amb art es desplacen lleugers els carros: amb art ha de ser regit l’amor. Read More

11 juny

Ars amatoria per Ovidi (II)

Anterior. Ars amatoria per Ovidi (I)

L’art d’estimar, Ovidi. L’esparver. Pervivència de l’Ars amatoria. Introducció 2 de 2

3. L’Ars amatoria

Tracta més de l’art d’agradar (seducció) que no pas el d’estimar. Els primers dos llibres van destinats als homes i el tercer a les dones. L’objectiu és ensenyar l’art de la seducció i la conservació de l’amor.

Read More

10 juny

Ars Amatoria per Ovidi (I)

L’art d’estimar, Ovidi. L’esparver. Gèneres literaris. Introducció 1 de 2

1. Introducció (una mica Freestyle resumint)

(…) serà Aristòtil en la seva Poètica qui farà la primera gran teoria dels gèneres literaris. (…) Per a Aristòtil la literatura és mimesis i les obres es diferencien en la manera d’imitar (els gèneres: narració i drama) i els objectes imitats (els registres: alta, mitja o baixa literatura). (…) Hem d’entendre la poesia en Aristòtil com a creació (del verb poiéo, “fer”). La tragèdia i l’epopeia són els màxims exponents de l’alta literatura.

Read More