14 oct.

Mòdul3. Programació: conceptes i tècniques

En aquest curs es fa una introducció al pensament computacional, presentant els conceptes principals i la seva aplicació al nostre entorn quotidià. A més, s’implementaran aquests conceptes en l’entorn de programació d’Scratch. El curs és un MOOC de la Universitat del País Basc titulat “Curso Pensamiento computacional en la escuela” i està allotjat a MiríadaX.

CONCEPTES BÀSICS DE PROGRAMACIÓ

En aquest tercer mòdul veurem els conceptes i les tècniques principals. Com a conceptes imprescindibles tenim: algoritmes, descomposició, patrons, abstracció i concurrencia. 

Algoritme: conjunt d’instruccions endreçades  pas a pas  que resolen problemes. Els algoritmes permeten raonar i fer deduccions, interpretant o depurant les seqüències lògiques dels programes.

Descomposició dels problemes en parts més petites. Dividint el problema es facilita la seva comprensió i, per tant, agilitza la seva resolució. Els patrons o procediments: són un conjunt d’instruccions que es repeteixen al llarg del programa. Facilita la programació, compartir els recursos, etc.

L’abstracció és un element imprescindible del pensament computacional i té dues dimensions: el mecanisme d’abstracció de qualsevol llenguatge (blocs a Scratch o fonemes a la llengua parlada). És la capacitat de comprendre l’essència d’un problema.

Finalment, la concurrència, Multi Threading en anglès i MultiTasquing de tota la vida… Trobarem que, a la vida quotidiana, es donen diferents accions que s’executen al mateix temps, en paral·lel.

CONCEPTES BÀSICS D’SCRATCH

Scratch, com a llenguatge visual de programació, presenta dos conceptes de gran rellevància: el model d’objecte i els procediments. L’objecte és una entitat que té una sèrie d’informacions relatives a l’estat de l’objecte en si. Hi ha també una sèrie de programes, imatges i sons que representen l’objecte (a la pantalla de la dreta d’Scratch es poden modificar).

Tot i que no poden interactuar directament entre si, els objectes disposen de mecanismes de comunicació entre ells amb els missatges (enviar i rebre missatges: ho podem fer amb els blocs marrons, els d’esdeveniments). I ho veurem més endavant perquè explicat no s’acaba d’entendre però, si es veu, s’entén a la perfecció! Les novetats de la versió Scratch 2.0, inclouen la creació de clons i blocs propis!

PONG 2 JUGADORS

Aquesta setmana es crearà un PONG de dos jugadors. A més, afegirem un marcador per als punts. A part de la interacció entre objectes, veurem com podem crear variables. Ho he resumit en 4 passes i he reciclat un joc que ja havia reciclat prèviament. M’agrada fer versions de Pong perquè és un joc dualista i permet expressar paradoxes.

Si a LovePongHate havia reciclat els scripts del joc i personalitzat el disseny, ara aprofito el projecte per recrear el disseny i la programació de nou. En aquesta versió he fet un muntatge amb el monòleg de Hamlet. Suposo que per la calavera que fa de pilota m’han titllat de tètrica ;)

Veure el projecte “NotPongBe” al web d’Scratch.

Continua a Mòdul4. Control automàtic i cibernètica.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *