12 gen.

Annex 9: Els déus de l’amor_Vídeos MOOC Mitologia i Cultura Occidental

Per a qui vulgui seguir el curs “Pervivencia de la Mitología Clásica en la Cultura Occidental“, un MOOC de MiríadaX impartit per la Universitat de Cantabriaaquí aniré desgranant el que vaig aprenent lliurement. El curs és originàriament en espanyol i quan l’he trobat ja era tancat i no hi ha data de reposició. 

Read More

11 gen.

Annex 8: Els déus de l’amor. Exercicis_Curs de Mitologia i Cultura Occidental

Per a qui vulgui seguir el curs “Pervivencia de la Mitología Clásica en la Cultura Occidental“, un MOOC de MiríadaX impartit per la Universitat de Cantabriaaquí aniré desgranant el que vaig aprenent lliurement. El curs és originàriament en espanyol i quan l’he trobat ja era tancat i no hi ha data de reposició.
 

Read More

09 gen.

Annex 7: L’origen de l’home_Vídeos MOOC Mitologia i Cultura Occidental

Per a qui vulgui seguir el curs “Pervivencia de la Mitología Clásica en la Cultura Occidental“, un MOOC de MiríadaX impartit per la Universitat de Cantabriaaquí aniré desgranant el que vaig aprenent lliurement. El curs és originàriament en espanyol i quan l’he trobat ja era tancat i no hi ha data de reposició.
 

Read More

08 gen.

Annex 6: L’origen de l’home_Exercicis. Curs de Mitologia i Cultura Occidental

Per a qui vulgui seguir el curs “Pervivencia de la Mitología Clásica en la Cultura Occidental“, un MOOC de MiríadaX impartit per la Universitat de Cantabriaaquí aniré desgranant el que vaig aprenent lliurement. El curs és originàriament en espanyol i quan l’he trobat ja era tancat i no hi ha data de reposició.
 

Read More

07 gen.

4. L’origen de l’home_Curs de Mitologia i Cultura Occidental

Per a qui vulgui seguir el curs “Pervivencia de la Mitología Clásica en la Cultura Occidental“, un MOOC de MiríadaX impartit per la Universitat de Cantabriaaquí aniré desgranant el que vaig aprenent lliurement. El curs és originàriament en espanyol i quan l’he trobat ja era tancat i no hi ha data de reposició.
Read More
07 gen.

Annex 5: Teogonia_Vídeos MOOC Mitologia i Cultura Occidental

Per a qui vulgui seguir el curs “Pervivencia de la Mitología Clásica en la Cultura Occidental“, un MOOC de MiríadaX impartit per la Universitat de Cantabriaaquí aniré desgranant el que vaig aprenent lliurement. El curs és originàriament en espanyol i quan l’he trobat ja era tancat i no hi ha data de reposició. 

Read More

05 gen.

Annex 4: La Teogonia_Exercicis. Curs de Mitologia i Cultura Occidental

En el mòdul 3 dedicat a La Teogonia, hi trobem 3 exercicis. El primer consisteix en fer un comentari sobre diferents textos relatius a La Teogonia; el segon, es tracta d’un semanari sobre els déus olímpics i el tercer, com sempre, és un test interactiu.

Read More

04 gen.

3. La Teogonia_Curs de Mitologia i Cultura Occidental

Per a qui vulgui seguir el curs “Pervivencia de la Mitología Clásica en la Cultura Occidental“, un MOOC de MiríadaX impartit per la Universitat de Cantabriaaquí aniré desgranant el que vaig aprenent lliurement. El curs és originàriament en espanyol i quan l’he trobat ja era tancat i no hi ha data de reposició.

Read More

03 gen.

Annex 3: Cosmogonia_Vídeos MOOC Mitologia i Cultura Occidental

Per a qui vulgui seguir el curs “Pervivencia de la Mitología Clásica en la Cultura Occidental“, un MOOC de MiríadaX impartit per la Universitat de Cantabriaaquí aniré desgranant el que vaig aprenent lliurement. El curs és originàriament en espanyol i quan l’he trobat ja era tancat i no hi ha data de reposició. 

Read More

02 gen.

Annex 2: Cosmogonia_Exercicis. Curs de Mitologia i Cultura Occidental

Al mòdul 2 de l’assignatura de Mitologia Clàssica de la Universitat de Cantabria hi ha 3 exercicis. El primer és una pràctica titulada “Comentario sobre textos de Hesíodo, Apolonio de Rodas y Ovidio“. Es tracta de veure els aspectes similars o contraposats de textos de diferents autors que refereixen a la Cosmogonia grecollatina; el segon exercici és un seminari sobre l’orígen del món que presenta diferentes interpretacions en altres cultures; el tercer i últim, és un test interactiu de 6 preguntes com és habitual al final de cada mòdul.