2013

TU a TU, un projecte
per a construir un nosaltres

App2013
IconGamiTrans

2a2Collage

Al 2013 vaig descobrir la gamificació i el transmèdia. La veritat és que els dos conceptes no són cap novetat en si mateixa. A grosso modo la innovació recau en la desbanalització de la cultura popular: del joc i les narratives televisives principalment, que es reinventen a través de les eines tecnològiques, que al seu temps, transformen la societat i les seves maneres de fer i entendre el món.

Una novel·la es pot convertir en sèrie televisiva i la sèrie en un joc de taula o en un blog o una websèrie o en el que sigui que algú se li ocorri. El que compta és l’adaptació del contingut a l’entorn que pertoqui. I les tecnologies mòbils i d’Internet el que faciliten és la interactivitat que no tenien les eines fins ara.

Per al II Gamification Spain Meet up que es va fer a Barcelona, fent-me la transmèdia :), vaig adaptar el contingut del meu capítol sobre la plaça de Catalunya i en vaig fer 5 post. Cada post té un text i un joc que posa a prova els coneixements adquirits amb la lectura del post en qüestió. Potser és més una activitat didàctica que un joc: ho vaig fer amb Educaplay perquè va ser la primera eina que vaig enganxar per la Xarxa en aquell moment ;)


Projectes del 2011 Projectes del 2012 Projectes del 2013 Projectes del 2014 Projectes del 2015 Projectes del 2016