01 gen.

2. La cosmogonia_Curs de Mitologia i Cultura Occidental

Per a qui vulgui seguir el curs “Pervivencia de la Mitología Clásica en la Cultura Occidental“, un MOOC de MiríadaX impartit per la Universitat de Cantabriaaquí aniré desgranant el que vaig aprenent lliurement. El curs és originàriament en espanyol i quan l’he trobat ja era tancat i no hi ha data de reposició. 


Tot i així, a Unican, trobem una assignatura de Mitologia clàssica de la que, dedueixo, s’ha extret el contingut del MOOC. Per tant, el que he fet ha estat anar seguint el contingut dels mòduls de l’assignatura i enriquir-la amb els vídeos del MOOC que trobem al canal d’Unican a Youtube. 

Veure el resum del curs. 
Veure el programa i lectures del curs.   
Veure el mòdul 1: Conceptes bàsics i fonts de la mitologia clàssica.
Veure annex 1: Conceptes bàsics i fonts_exercicis.
Veure annex 2: Cosmogonia_exercicis.
Veure annnex 3: Cosmogonia_vídeos MOOC.
 
2. LA COSMOGONIA
 
Aquí veurem la concepció que tenia sobre l’origen del món la cultura grecoromana. Hesíode és el primer en transmetre-la d’una manera coherent, recollint una creença en l’Hèlade micènica i del món oriental, o bé de les creences orientals introduïdes a Grècia pels fenicis. 
És important remarcar que creien en que en un principi va existir el Caos, una masa immensitat informe de la que van sorgir la Terra (Gea) i l’impuls de la fecunditat (Eros). Després del Caos sorgiren les Tenebres (Érebo) i la Nit; i de la Terra, l’Èter i el Dia. Més tard, la Terra engendrà el Mar (Ponto) i el Cel (Urà). I de la seva unió naixeren altres divinitats que representen les forces naturals (l’aigua, els astres, etc.). 
Després van venir les successives generacions de déus fins que els de la tercera generació es van dividir el món: Zeus, l’Olimp; Poseidó, les aigues; i Hades, el món subterrani
Aquest és l’ordre habitual que descriu Homer. Zeus, casat amb Hera, és el pare dels homes i els déus. Al segle VIII aC, aquesta era la creença generalitzada entre els grecs.
Però aquesta no és l’única versió cosmogònica. Apoloni de Rodes narra que, del Caos, neix Eurínome, que sepra el cel del mar i que, fecundada per l’aire, engendra a Ofión, l’ou del món. Una variant d’aquesta tradició la transmet l’orfisme, que explica com Crono produeix l’Èter (l’ou primordial) i de com de l’Èter sorgeix Eros (Phanes) i d’ell els demés déus, fins que Zeus s’empassa Phanes, creant un nou món i enllaçant amb l’altra tradició per a la que també Zeus representa un nou ordre. 
Vaso de cerámica ática de figuras rojas (ca. 400 a. C.): Eurínome, Hímero, Hipodamía, ErosYaso y Asteria. Museo de Bellas Artes de Boston
En època romana, a causa de la filosofia estoica, les coses s’explicaven més sistemàticament, d’una forma més elaborada. Per Hesíode els déus estan dins de la “massa informe” i sorgeixen d’ella. Ovidi planteja el dubte de si fou la pròpia natura la que va dividir “organitzadament” o si tot va ser obra d’algun déu que tampoc sap nombrar o concretar. Però aquell Caos inicial es va equilibrar separant l’aigua de la terra. I a cada element li va correspondre el seu tipus d’ésser viu. 

EXERCICIS

Al mòdul 2 de l’assignatura de Mitologia Clàssica de la Universitat de Cantabria hi ha 3 exercicis. El primer és una pràctica titulada “Comentario sobre textos de Hesíodo, Apolonio de Rodas y Ovidio“. Es tracta de veure els aspectes similars o contraposats de textos de diferents autors que refereixen a la Cosmogonia grecollatina; el segon exercici és un seminari sobre l’orígen del món que presenta diferentes interpretacions en altres cultures; el tercer i últim, és un test interactiu de 6 preguntes com és habitual al final de cada mòdul. 

Veure els exercicis del mòdul 2

VÍDEOS MOOC

Hi ha 7 vídeos del mòdul 1 del MOOC que es va fer a MiríadaX al canal de Youtube d’Unican que corresponen al mòdul 2 de l’assignatura. Parlen de la cosmogonia i de la Teogonia. Es titulen: Módulo 1: Transmisión por medio de la imagen; Módulo 1; Módulo 1.1; Módulo 1.2; Módulo 1. 3; Módulo 1.4; Módulo 1.5. Veure el contingut dels vídeos del MOOC sobre Cosmogonia. 

Veure el contingut del MOOC per al mòdul 2

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *